Περίληψη διατήρησης δεδομένων

Αυτή η περίληψη εμφανίζει τις προεπιλεγμένες κατηγορίες και σκοπούς για τη διατήρηση δεδομένων χρήστη. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν πιο συγκεκριμένες κατηγορίες και σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται εδώ.

Ιστότοπος

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Χρήστες

Κατηγορία

Course data

Data collected in a course.Σκοπός

Submissions

Assignments to be submitted for evaluation by a teacher / course leader, the result of quizzes. The results of submissions and quizzes are entered in the user's grade book.

Περίοδος διατήρησης
12 μήνες
Νόμιμοι σκοποί
Σύμβαση (GDPR άρθρο 6.1 (β)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης

Κατηγορίες μαθημάτων

Κατηγορία

Course data

Data collected in a course.Σκοπός

Submissions

Assignments to be submitted for evaluation by a teacher / course leader, the result of quizzes. The results of submissions and quizzes are entered in the user's grade book.

Περίοδος διατήρησης
12 μήνες
Νόμιμοι σκοποί
Σύμβαση (GDPR άρθρο 6.1 (β)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης

Μαθήματα

Κατηγορία

Course data

Data collected in a course.Σκοπός

Submissions

Assignments to be submitted for evaluation by a teacher / course leader, the result of quizzes. The results of submissions and quizzes are entered in the user's grade book.

Περίοδος διατήρησης
12 μήνες
Νόμιμοι σκοποί
Σύμβαση (GDPR άρθρο 6.1 (β)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης

Αρθρώματα δραστηριοτήτων

Κατηγορία

Course data

Data collected in a course.Σκοπός

Submissions

Assignments to be submitted for evaluation by a teacher / course leader, the result of quizzes. The results of submissions and quizzes are entered in the user's grade book.

Περίοδος διατήρησης
12 μήνες
Νόμιμοι σκοποί
Σύμβαση (GDPR άρθρο 6.1 (β)) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είναι υποκείμενο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης

Μπλοκ

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης